Ing. Jan Wijnand Hoek CPM RI heeft in zijn loopbaan uitgebreide ervaring opgedaan als projectmanager bij verschillende bedrijven in projecten die zich op het spanningsvlak van bedrijfsvoering en ICT bevinden. Hij is IPMA-C gecertificeerd en publiceert daarnaast actief boeken over het vakgebied. Momenteel werkt hij bij Medisch Spectrum Twente als projectmanager en leidt als multiprojectmanager verschillende veranderingsprojecten op bedrijfskundig, logistiek en ICT-gebied. Sinds 1995 is hij naast zijn reguliere functie tevens werkzaam als freelance docent vanuit zijn bedrijf PMKM. Als freelancer heeft hij o.a. gewerkt voor de Stichting Wetenschappelijk Onderwijs Twente en werkt hij op verschillen terreinen samen met de Saxion Hogeschool in Enschede en Deventer.

“ICT is niet meer weg te denken in de huidige bedrijfsvoering, maar de bedrijfsvoering en ICT zijn er nog steeds niet in geslaagd elkaar te begrijpen. De misverstanden zoals bestaan tussen mannen en vrouwen spelen zich ook af tussen bedrijfsvoering en ICT. Het is mijn persoonlijke agenda om deze partijen beter en effectiever met elkaar te laten communiceren om samen tot betere bedrijfsresultaten te komen.”