Bert-Jan van der Mieden leert bedrijven en organisaties te werken vanuit hun innerlijke kracht. Hij begeleidt individuen, teams en organisaties naar een optimale verbinding met zichzelf, de ander en de omgeving. Zijn coaching leidt tot een doorbraak in bewustwording, zich welbevinden en een doorbraak in (stagnerende) verbeterings- en veranderingsprocessen. Verbeterde samenwerking, effectiever management, betere communicatie en duurzame groei zijn het resultaat.

Hij coacht (top)managers, traint afdelingsteams en ontwikkelt met succes maatwerkworkshops voor bedrijven en organisaties. Hij biedt het zelfinzicht dat nodig is om volledig vanuit de kracht van onze talenten te kunnen opereren. Als team- en executive coach is hij de belichaming van zijn eigen boodschap: 100% gepassioneerde inspiratie en authenticiteit.

Als coach en trainer laat hij betrokkenen zélf ervaren hoe we ons onbewust beperkingen opleggen. Volgens Van der Mieden is ‘schijngedrag’ dé grote boosdoener die relaties en samenzweringen flink kan verzuren. Daardoor worden aanwezige talenten niet of onvoldoende aangesproken en krijgen frustraties vrij spel.

Hij heeft een methode ontwikkeld die het voor iedereen mogelijk maakt om eigen ‘schijngedrag’ (en dat van de ander) te herkennen en te leren handelen vanuit authenticiteit en innerlijke kracht. Het potentieel van het eigen talent en van de gezamenlijke mogelijkheden wordt hierdoor ten volle aangesproken.

Bert-Jan van der Mieden krijgt iedereen zo ver dat ze hun harnas afleggen. Hij weet een klimaat van veiligheid en vertrouwen te creëren waardoor ze hun echte ik durven te laten zien. Men kwalificeert hem als een fenomenale luisteraar, scherpzinnig analyticus en bijzondere proces- en gespreksbegeleider.

Bert-Jan van der Mieden begon zijn loopbaan als psychiatrisch verpleegkundige. Daarna werkte hij zestien jaar in het bedrijfsleven, in staf-, project- en lijnmanagementfuncties. Daarin heeft hij ruime kennis en ervaring opgedaan in veranderings- en verbeteringsprocessen en deze ook geïnitieerd.

Hij werkt sinds 1992 als zelfstandig ondernemer en is auteur van het standaardwerk ‘De mens in de 21e eeuw’, over innerlijke groei, ontwikkeling en ontplooiing. Bert-Jan werkt vanuit zijn eigen bedrijf Pyramide te Apeldoorn.