“De rode draad in mijn werk bestaat eruit mensen:

  • Uit te dagen en te faciliteren om dat waar ze goed in zijn, hun talenten, volop in te zetten en te gebruiken.
  • Meer te laten werken en leven in overeenstemming met hun bedoelingen in plaats vanuit humeur en persoonlijke normen.
  • Bewust nieuwsgierigheid, aandacht en samen werken in te zetten om doelgericht en met plezier te werken.

Gedurende ruim 30 jaar werkervaring heb ik veel mogen werken in de chemie, de ICT, het onderwijs en de zorg en incidenteel bij de overheid. Hoger opgeleid of laag opgeleid, wanneer mensen zich willen ontwikkelen vind ik wegen om elkaar te verstaan en openhartig aan de slag te gaan. Werken betekent in mijn visie dat de medewerker weet wat zij/hij moet doen, zich thuis voelt in de organisatie en haar manier van doen, daar zelfs trots op is en bereid is zich voortdurend te ontwikkelen in het besef dat vaardigheden en inzichten onderhoud nodig hebben en voortdurend aan verandering onderhevig zijn. Wat – waartoe en hoe vormen een eenheid en dat samen met anderen vormgeven op een wijze waar de-klant-van blij mee is. Daar lever ik graag een bijdrage aan.

Persoonlijk leiderschap en communicatie zijn mijn thema’s evenals samenwerking: samen in de organisatie en samen met de klanten, leveranciers of andere derde partijen. Je kunt mij inzetten als trainer, facilitator en coach.”