Naam:
Lizelotte Wijn – van der Spek

Achtergrond in het kort:
Senior trainer coach en adviseur (sinds 1997).
Mijn passie is om mensen en organisaties in staat te stellen om gewenste veranderingen te
realiseren, talenten te ontwikkelen én concreet toe te passen in hun eigen leefomgeving.
Hiertoe is het van belang om samen te onderzoeken welke belemmerende patronen,
overtuigingen en onderstromen deze verandering in de weg staan. En om flexibel te zijn en
te durven improviseren.

Specialist in de volgende trainingen?
Ik heb een jarenlange ervaring in een breed spectrum van trainingen:
– Veranderingsprocessen: externe veranderingen en Persoonlijk Veranderen
– Zelfontwikkeling persoonlijke effectiviteit en kracht
– Effectief communiceren en beïnvloeden
– Leiderschap
– Projectmatig werken en Time management
– assertiviteit

Hoelang zijn de trainingen die je het liefste geeft?
Dat is helemaal afhankelijk van de training: belangrijk is wat nodig is om écht te kunnen.

Waarom geef je training?
Mijn uitdaging is om datgene te doen wat leidt tot échte blijvende veranderingen bij mensen
en organisaties!
Mensen kunnen méér veranderen dan ze denken!

Voor wie zijn deze trainingen?
Voor iedereen, mensen en bedrijven die echt willen veranderen en bereid zijn om te onderzoeken wat daarvoor nodig is.

Wat is jou motto?
Mensen kunnen meer veranderen dan ze denken.

Wanneer is een training voor jou geslaagd?
Wanneer mensen geraakt zijn en tot inzichten zijn gekomen die leiden tot een positieve
beweging in de gewenste richting.