“Vanaf 1998 ben ik gaan werken als zelfstandig trainer in allerlei verschillende sectoren van de samenleving en geef ik communicatie trainingen die zich toespitsen op samenwerking in teams, de aanpak van conflicten, coaching van mensen op de werkvloer tot de Raad van Bestuur. Trainingen aan vertrouwenspersonen. Mediation bij oplopende conflicten in het onderwijs.

Dit werk combineer ik met het geven van trainingen (sinds 1981) aan jongeren als het gaat om het reguleren van hun agressie, om trainingen aan zedendelinquenten, jongeren die misbruikt werden en het werken met de gezinnen van deze jongeren.

In februari 2005 heb ik de Johan van Neck Stipendium-prijs gewonnen. Het stipendium wordt jaarlijks door GGNET (centrum voor de geestelijke gezondheid) uitgereikt. De prijs ging uit naar het anti-agressie-project dat zich richt op jongeren van 13 tot 18 jaar die in de afgelopen maanden in aanraking met de politie zijn geweest.”

In profit en nonprofit heeft Rijkelt ervaring opgedaan in het geven van trainingen in de volgende sectoren:

 • Bedrijven
  • Verzekeraars
 • Overheid
  • Ministerie van Sociale zaken
  • Ministerie van Justitie
  • Penitiaire Inrichtingen
  • Belastingsdienst
  • Gemeenten
 • Onderwijs
  • Primair onderwijs
  • Voortgezet onderwijs
  • ROC
  • HBO
 • Zorginstelling
  • Ziekenhuizen
  • Intramurale woonvoorzieningen
  • Geestelijke gezondsheidszorg