Voor wie? Voor leidinggevenden, proces- en projectmanagers, die door het toepassen van de principes van procesmanagement de processen in de organisatie willen verbeteren met betrekking tot effectiviteit en efficiëntie.
Wat is het? U leert vanuit de missie en visie van uw organisatie processen te ontwerpen, in te richten, meetbaar te maken en te verbeteren. Hierbij spelen klantgerichtheid, effectiviteit, efficiëntie en flexibiliteit een belangrijke rol. Het gaat hierbij om de “goede dingen goed doen”.
Resultaat?
  • U bent instaat de missie en visie van uw organisatie in processen te vertalen;
  • U kunt processen identificeren en in kaart brengen;
  • U bent in staat performance indicatoren voor processen te benoemen en die te koppelen aan wat er in de organisatie werkelijk toe doet (kritische succesfactoren);
  • U bent in staat processen op resultaat te sturen en verbeteringen in gang te zetten.
Programma onderdelen?
  • Procesgericht denken: de basis
  • Procesmanagement modellen
  • Het identificeren en beschrijven van processen
  • Sturen op resultaten
  • Beheersen en Verbeteren
  • Een belangrijk programma onderdeel wordt ingenomen door een procesmanagementgame, “waarbij u met de neus op de feiten” wordt gedrukt.
Trainer? Uw trainer is Wim Hoyer.
Vorm en duur? Training: 2 dagen.
Investering? Vraag naar onze incompany prijzen