Voor wie? Voor iedereen die te maken heeft met agressie van anderen, en escalatie graag wil voorkomen.
Wat is het? Omgaan met agressie kunt u vertalen in omgaan met grensoverschrijdend gedrag. Daarmee is een duidelijke aanpak te definiëren: het bewaken van uw grenzen en uw persoonlijke ruimte. Deze aanpak is onder te verdelen in drie stappen: de situatie goed inschatten, eigen houding en gedrag controleren en effectief communiceren. Om de situatie goed in te kunnen schatten is een theoretische basis over agressievormen noodzakelijk. Daarnaast oefenen we veel om te ervaren hoe u op agressie reageert en hoe u die reactie naar effectief gedrag kunt ombuigen.
Resultaat?
  • U bent in staat de situatie goed in te schatten
  • U kunt de-escalatietechnieken toepassen
  • U heeft uw eigen gedrag in een agressie-situatie in de hand
Programma onderdelen?
  • De-escalatietechnieken: communicatie, houding, omgaan met emoties.
  • Verschil in aanpak van instrumentele agressie en frustratieagressie.
  • Confronteren, anderen begrenzen.
  • Zelfcontrole: houding, grenzen aangeven, omgaan met eigen spanning.
  • Signaleren van agressie en het bespreekbaar maken ervan. (Hoe gaan wij er als organisatie mee om?).
Trainer? Uw trainer is Rijkelt Middelbeek.
Vorm en duur? Training: 2 maal 1 dag en 1 ochtend.
Investering? Vraag naar onze incompany prijzen